ΔΑΝΙΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ

Εκπαιδευτικό σύστημα:

Στη Δανία τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διακρίνονται σε: Πανεπιστήμια (Universitet), Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Centre Hoijere Uddannelsesinstitutioner),Ινστιτούτα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Centre for Videregaende Uddanneiser),Ακαδημίες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Erhvervsakademier) όπου:

Επίσης υπάρχει ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός πανεπιστημιακών κύκλων σπουδών (πτυχιακών, μεταπτυχιακών) που διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα.

 

Τίτλοι σπουδών:

Τα Πανεπιστήμια και τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης παρέχουν τους ακόλουθους τίτλους σπουδών σύμφωνα με το μοντέλο της διακήρυξης της Μπολόνια:

· 3-έτη σπουδών για την απόκτηση bachelor’s degree (BSc/BA) που περιλαμβάνει την προετοιμασία μιας εργασίας-έργου (preparation of a project)

· 2-έτη σπουδών για μεταπτυχιακές σπουδές (MSc/MA) όπου για την απόκτηση του master’s degree απαιτείται η συγγραφή μιας εργασίας (thesis) διάρκειας ½ - 1 χρόνου

· 3-έτη σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος PhD που απαιτεί τη δημιουργία νέας έρευνας και γνώσης καθώς και την παρουσίαση-υποστήριξη μιας διατριβής.

Τα Ινστιτούτα Ανώτατης Εκπαίδευσης δίνουν:

· Professional Bachelor’s degree σε όλους τους τομείς σπουδών ύστερα από 3-4 έτη σπουδών και εκτός από τα μαθήματα σπουδών περιλαμβάνει πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση. Σε αρκετούς τομείς δίνεται η δυνατότητα για απόκτηση master’s degree.

Οι σπουδές στις Ακαδημίες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καταλήγουν στην απόκτηση 2-έτη δίπλωμα/(diploma) Academy Profession degree που συνδυάζει θεωρητικές-αναλυτικές σπουδές με πρακτική προσέγγιση.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ακαδημαϊκό έτος:

Κατά κανόνα το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και διαιρείται σε δύο εξάμηνα, από το Σεπτέμβριο ως τον Ιανουάριο και από τον Φεβρουάριο έως το τέλος του Ιουνίου.

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

Οι υποψήφιοι φοιτητές για την παρακολούθηση βασικών πτυχιακών σπουδών θα πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισότιμου του αντίστοιχου δανικού. Για τα περισσότερα προγράμματα θεωρείται απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και της δανικής όπου θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις Studieproven i dansk som andetsprog.Σε ορισμένες σχολές απαιτείται από τους υποψήφιους ικανοποιητική βαθμολογία στα μαθήματα της επιλογής σπουδών, ή επαγγελματική εμπειρία.

Υπάρχουν αρκετές δυνατότητες εκμάθησης της γλώσσας στην Δανία. Κανονικά μαθήματα της δανικής γλώσσας προσφέρονται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου ενώ πραγματοποιούνται και καλοκαιρινά μαθήματα στην διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών.

Τα μαθήματα (διεξάγονται) πραγματοποιούνται από τους δήμους, ιδιωτικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια και ινστιτούτα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η παρακολούθησή τους σε αρκετούς φορείς γίνεται με την καταβολή διδάκτρων όμως αρκετά μαθήματα που προσφέρουν οι δήμοι είναι δωρεάν.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

Δίδακτρα:

Στη Δανία δεν προβλέπονται δίδακτρα για σπουδές στην Ανώτατη Εκπαίδευση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαίρεση αποτελούν οι σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (PhD degree) και προγράμματος ειδίκευσης που επιβαρύνονται με δίδακτρα σπουδών.

Κόστος διαμονής:

Στις μεγάλες πόλεις της Δανίας είναι αρκετά δύσκολο να βρει ένας φοιτητής μέρος για να μείνει κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Οι φοιτητές άλλων κρατών θα πρέπει να έρχονται σε επικοινωνία με το ίδρυμα στο οποίο θα φοιτήσουν για πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση. Το γραφείο υποδοχής του ιδρύματος συχνά βοηθά τους ξένους φοιτητές στον τρόπο διαμονής τους. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες διαμονής:

· ορισμένοι φοιτητές μπορούν στις φοιτητικές εστίες

· να νοικιάσουν ένα δωμάτιο στην οικία μιας οικογένειας και

· τέλος να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα στο οποίο μπορούν να συγκατοικήσουν με άλλους φοιτητές

Χρηματοδοτήσεις-υποτροφίες:

Γενικά δεν υπάρχουν περιορισμοί στους τρόπους (μέσα) οικονομικής υποστήριξης και υποτροφιών που προσφέρονται εθνικά ή από τα ίδια τα ινστιτούτα στους διεθνείς (ξένους) φοιτητές των πτυχιακών σπουδών. Για τους φοιτητές διδακτορικού διπλώματος (PhD) από το εξωτερικό είναι ελεύθεροι να αποταθούν για υποτροφία των σπουδών τους, με γνωστοποίηση δημόσιας αγγελίας.

Ακόμη ένας σημαντικός αριθμός υποτροφιών προσφέρονται κάθε χρόνο από βιομηχανικούς φορείς-εταιρίες και είναι ανοικτές προς τους ξένους φοιτητές.

Ένα ειδικό πρόγραμμα υποτροφιών θα είναι διαθέσιμο στους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2005/2006.

Άδεια παραμονής:

Στη Δανία μπορεί κανείς να μείνει χωρίς άδεια παραμονής μέχρι τρεις μήνες. Για τους φοιτητές της Ε.Ε. που θα παρακολουθήσουν πτυχιακές σπουδές, απαιτείται άδεια παραμονής από την τοπική κομητεία (Statsamt) την οποία θα πρέπει να την αιτήσουν κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων μηνών παραμονής τους στη Δανία. Άδεια εργασίας δεν απαιτείται εάν οι φοιτητές επιθυμούν να εργασθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Ιατρική μέριμνα:

Τα άτομα που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα στις ίδιες ιατρικές παροχές ως μόνιμοι κάτοικοι της Δανίας όταν χρειάζονται ιατρική θεραπεία εάν έχουν την κάρτα Ευρωπαϊκής Ιατρικής Μέριμνας (EHIC).

Υπηρεσίες για φοιτητές: